Očkování proti chřipce pro sezónu 2023 ukončeno! 

Vakcíny budou k dispozici zase až na podzim 2024...vždy od září do prosince. 

Pacienti 65+ a vybrané ohrožené skupiny ve věku 60-65 let 

/astmatici, kardiaci, onkologičtí a imunosuprimovaní/ ZDARMA nejúčinnější a nejnovější akcína Efluelda, mladší pacienti /samoplátci/ možná pouze vakcína Vaxigrip Tetra nebo Influvac po předchozím objednání. 

Ohledně ev. příspěvku na očkování proti chřipce se

informujte u své zdravotní pojišťovny. 

 

--------------------

Certifikát o očkování na covid-19 nebo certifikát

o provedení PCR testu  v minulosti si můžete sami stáhnout na

https://ocko.uzis.cz   nebo v mobilní aplikaci TEČKA.

Certifikáty v ordinaci vydáváme pouze pacientům, kteří u nás absolvovali  očkování.

--------------------

 

U NÁS SE COVID TESTY Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NEPROVÁDĚJÍ .

Antigenní testy na covid a chřipku jsou dostupné v kažné lékárně a jsou dostatečně přesné.  

--------------------

Žádosti o recepty pište na: rcp@prakticky-lekar-jablonec.cz

Žádosti došlé po pracovní době vyřizujeme

následující pracovní den.

--------------------

 

 

OČKOVÁNÍ » Informace VZP o příspěvcích na očkování pro rok 2022

Očkování

Příspěvek je poskytován na očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tj., kde si pojištěnec plně platí vakcínu i její aplikaci. Příspěvek se nevztahuje na úhradu případného doplatku rozdílu mezi úhradou z veřejného zdravotního pojištění a platbou u lékaře.

Můžete získat:

 • až 200 Kč na očkování proti chřipce (určeno dospělým do 65 let)
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 500 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě (určeno dospělým do 50 let)
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované A/B)
 • až 500 Kč na očkování proti spalničkám (určeno dospělým od 25 do 50 let)
  Příspěvek není poskytován na sérologické vyšetření ověřující hladinu protilátek proti onemocnění spalničkami.
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 500 Kč na očkování proti planým neštovicím
 • až 500 Kč na očkování proti černému kašli (v kombinaci s tetanem, záškrtem)
 • až 1 000 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu ACYW
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 1 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu B
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 1 000 Kč na očkování proti pneumokokovým nákazám (určeno dospělým od 50 do 65 let)
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 1 000 Kč na cestovní očkování (žlutá zimnice, japonská encefalitida, břišní tyfus, vzteklina, cholera, malárie) U malárie se nejedná o očkování, ale zakoupení antimalarik v lékárně na základě receptu předepsaného lékařem
  • K žádosti o příspěvek na očkování proti vzteklině je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Příspěvek je poskytován na očkovací látku, a to na jakoukoli dávku z očkovacího schématu, i na přeočkování (tzv. booster).

O příspěvek na očkování proti vybranému infekčnímu onemocnění, vyjma očkování do zahraničí, lze žádat v roce 2022 pouze jednou. Pokud klient nevyčerpá příspěvek na vybrané onemocnění v max. výši, nelze jej dočerpávat. Je ale možno žádat o příspěvek na očkování proti několika různým infekčním chorobám (např. ve 20 letech proti klíšťové encefalitidě + proti virové hepatitidě, v 52 letech proti chřipce + proti pneumokokům).

Stanovená podmínka věku musí být splněna ke dni aplikace vakcíny.

Jaké doklady budete potřebovat

 • doklad o nákupu očkovací látky (v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce)
 • lékařem potvrzený doklad o provedení očkování, tj. očkovací průkaz nebo Potvrzení o aplikaci očkovací látky
 • u očkování proti spalničkám, chřipce, pneumokokovým nákazám, meningokokovým nákazám, klíšťové encefalitidě a vzteklině čestné prohlášení uvedené výše

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.