23. 3. 2020 byl zveřejněn nový seznam zemí, pro které platí povinná karanténa:

Irán, Španělsko, Německo, Francie,

Švýcarsko, Norsko, Japonsko,

Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie,

Belgie, Rakousko, Řecko, Itálie, Portugalsko,

Kanada, USA, Austrálie, Malajsie, Izrael.

 

Povinná karanténa se již netýká Číny a Jižní Koreje!

---------------------

Nový informační web MZČR o koronaviru:

 

https://koronavirus.mzcr.cz/

 

---------------------

Informace k 13.3.2020 o rozšířené karanténě na další země s vysokým výskytem nákazy COVID 19

 

Seznam zemí, do kterých nemohou nyní čeští občané vycestovávat a na které byla rozšířena nařízením vlády povinná 14ti denní karanténa pro navrátilce:

 

Čína, Irán, Jižní Korea, Španělsko, Německo,

Francie, USA, Švýcarsko, Norsko, Japonsko,

Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie,

Belgie, Rakousko, Řecko, Itálie.

---------------------

Vážení pacienti, dle mimořádného nařízení MZČR se od 7.3. 2020 musí všichni občané, kteří se vrátí z Itálie, nahlásit u svého praktického lékaře a musí na 14 dní do domácí karantény, a to i když nemají žádné příznaky virozy. Nechoďte kvůli tomu do ordinace, pouze k nám telefonujte, že jste zpět v ČR a neschopenky zaměstnancům vystavíme na dálku elektronicky. Občanům bez nemocenského pojištění se neschopenky nevystavují, avšak 14ti denní domácí karanténa je povinná též! Za neposkytnutí součinnosti hrozí pokuta až 3mil. kč.

Pokud se u někoho objeví příznaky respiračního onemocnění - horečka, dušnost, kašel, malátnost - neopouštějte domov, informujte svého lékaře a případný odběr na koronavirus se provádí doma, přijedou za vámi pracovníci z hygieny v ochraném oděvu...jejich výjezd k vám zařídíme my. Pokud by se koronavirus potvrdil, v závažných případech můžete být hospitalizováni na infekčním oddělení, lehčí případy dostávají nařízenou domácí karanténu a nepotvrzené nálezy lze léčit jako běžnou virozu: tj Paralen, Acylpyrin, Ibalgin, Novalgin a volně prodejné preparáty na chřipku a nachlazení. V karanténě dodržujte prevenci respiračních onemocnění, používejte ústní roušku a jiné vhodné bariéry před ústa a nos /kapesník, ručník/, často si myjte ruce, používejte antibakteriální mýdla a desinfikujte, používejte nádobí jen pro sebe, omezte co nejvíce společenský styk /nezvěte si návštěvy/ a 2x denně si měřte teplotu.   

Kontaktní čísla na KHS Libereckého kraje: 485 253 111, 724 810 106, 725 191 367 - lze volat mimo naši pracovní dobu.  Lze volat též linku 112.

 

---------------------

Kontaktní web MZČR a vše důležité, co se chcete dozvědět o koronaviru.

!!! Klikni zde !!!

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru2019_18415_1.html

 

--------------------

Očkování proti chřipce pro sezónu 2019/2020 je ukončeno! Vakcíny budou k dispozici zase až v říjnu 2020 pro sezónu 2020/2021.

 

 

 

 

 

 

KORONAVIRUS INFORMACE A PREVENCE

 

 

Vážení pacienti, od 16.3. funguje naše ordinace v nouzovém krizovém režimu. Nedostali jsme od ministerstva zdravotnictví avizované ochranné pomůcky a  vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme nuceni ordinovat pouze po telefonu bez přímého kontaktu s pacientem. Věříme však, že tuto náročnou situaci s vaší pomocí zvládneme.

    Odložte nyní všechny dlouhodobé neakutní problémy na později. Pokud nutně potřebujete naši konzultaci volejte tel: 483 705 519. V případě přetížené linky využijte mail. Jakmile budeme mít čas, všechny maily vyřídíme, nebo zavoláme zpět. Maily prosíme jen stručné, může být i foto zdravotního problému, neposílejte však žádné skeny dokumentů!  

Recepty včetně antibiotik vystavujeme elektronicky, taktéž pracovní neschopnosti zahajujeme i ukončujeme elektronicky. Není nutné proto chodit do ordinace. 

Pro případy běžného nachlazení  zvolte nejprve samoléčbu pomocí volně prodejných preparátů, v lékárně vám též poradí. ATB jsou většinou potřeba až při delším trvání 5 a více dnů. V TĚŽŠÍCH AKUTNÍCH PŘÍPADECH, kdy si nevíte vůbec rady, zatelefonujte a domluvíme se, jaké pro vás zvolíme nejlepší řešení.

V případě PLÁNOVANÉ OPERACE si zjistěte u operatéra, na kdy se se operace přesune, předopeační vyšetření nyní u nás neprovádíme a nemocnice všechny neakutní operace odkládjí. Odběry se dle potřeby zopakují.   

NEPROVÁDÍME do odvolání preventivní prohlídky, diaprohlídky, pracovně-lékařské prohlídky a prohlídky pro posudkovou činnost (řidičské a zbrojní průkazy, invalidní důchody, příspěvky na péči, lázně, pojistky, pojistky atd.) Nepíšeme ani výpisy.

Osoby, na které se vztahuje 14ti denní karanténa a mají zároveň klinické příznaky, nechť z domova kontaktují přímo hygienickou stanici, tel: 485 253 111, 724 810 106,725 191 367 nebo linku 112. Kdo se cítí po návratu ze zahraničí zdráv a žádné příznaky onemocnění nemá, volat pouze k nám ohledně karanténního režimu. Dáme vám potřebné informace.

Všechny telefonní linky jsou v současné době přetížené, pokud nebereme hned telefon, mluvíme zrovna z jiného, prosíme o trpělivost a děkujeme za pochopení.

 

 

M I M O Ř Á D N É   O P A T Ř E N Í   M Z Č R


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.
Str. 2 z 2
II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Italské republiky (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Italské republiky, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19 z Italské republiky.
Mimořádné opatření se vydává na základě souhlasného projednání s hejtmany všech krajů a primátorem hlavního města Prahy.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.
Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k očekávanému návratu až několika desítek tisíc osob z Italské republiky, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

 

 

ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ K PREVENCI ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ KORONAVIREM (COVID-19) CO MŮŽE UDĚLAT KAŽDÝ Z NÁS
 
 Často si myjte ruce vodou a mýdlem, a to zejména po použití toalety, před přípravou pokrmů a jejich konzumací, po smrkání, kašlání, kýchání, po návštěvě zdravotnického zařízení, po manipulaci s penězi, po příchodu domů z venku.
 
 Nedotýkejte se očí, nosu a úst neumytýma rukama.
 
 Vyhněte se úzkému kontaktu (do 2 m) s osobami, které mají příznaky respirační infekce.
 
 Zůstaňte doma, pokud máte příznaky i mírné respirační infekce.
 
 Při příznacích respirační infekce dodržujte respirační etiketu, tj. zakrývejte si ústa a nos při kašlání a kýchání papírovým kapesníkem, který po použití odhoďte do odpadu. Nemáte-li kapesník, použijte předloktí.
 
 Pokud máte teplotu, kašel a potíže s dýcháním, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Lékaři sdělte, zda jste v posledních 14 dnech před prvními příznaky onemocnění cestoval v oblasti s výskytem koronaviru nebo zda jste byl v kontaktu s nemocných koronavirem.
 
 Nejsou důkazy o tom, že by chirurgické ústenky chránily zdravé osoby před infekcí. Ústenky jsou vhodné pro osoby, které mají příznaky respirační infekce k zamezení šíření na ostatní osoby.

 

 


 

 

 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.